O spoločnosti

IVMA STU, s.r.o. sa zameriava na oblasť vývoja materiálov pre špecifické aplikácie. Dominujú aplikácie materiálov v extrémnych podmienkach, ako sú extrémne tlaky, teploty, extrémne spôsoby namáhania, agresívne atmosféry a energetické žiarenie.

IVMA STU, s.r.o. poskytuje odborné poradenstvo v oblasti porušovania materiálov a korózie. Vykonáva expertízne poradenstvo pre poškodenia materiálov, strojov a konštrukcií. V tejto oblasti ďalej ponúka mikroštruktúrnu analýzu kovových materiálov a kompozitov a následne počítačovú obrazovú analýzu mikroštruktúr.

IVMA STU, s.r.o. ponúka:

  • povlakovanie konštrukčných ocelí a nástrojových ocelí po tepelnom spracovaní vrstvami tvrdokovov metódou ESD (electro spark deposition),
  • meranie elektrickej vodivosti a mechanických vlastností materiálov.