Elektroiskrové nanášanie funkčných vrstiev

Alebo Electro spark deposition (ESD) umožňuje opravy a povlakovanie konštrukčných ocelí ako aj nástrojových ocelí po tepelnom spracovaní vrstvami tvrdokovov.

Úprava časti funkčnej valcovej plochy tepelne spracovanej ocele vrstvou WC-Co.

Vrstva WC-Co na austenitickej oceli 17248 a čiarová mikroanalýza prvkov: Fe, Cr, W, C, Co, Ni, Ti.