Contact

Integrovaný výskum materiálov a ich aplikácií STU s.r.o.
IVMA STU s.r.o.
Pionierska 15,
831 02 Bratislava
SR

Tel.: +421 918 563080
e-mail: info.ivmastu@gmail.com

R&D Slovak government certificate – Download HERE (in Slovak)


View Larger Map