Expertízy poškodenia strojov a konštrukcií

Poškodenia ozubeného kolesa a jeho detailné zobrazenie.