Meranie mechanických a fyzikálnych vlastností materiálov

Meranie mechanických vlastností materiálov:

- Tvrdosti – HRC, HV

- V ohybe – 3 bodový a 4 bodový ohyb

- V tlaku

Meranie elektrickej vodivosti materiálov

Graf závislosti elektrickej vodivosti kompozitného materiálu Cu/grafit od objemového podielu medi.