Mikroštruktúrna analýza kovových materiálov a kompozitov

Analýza zloženia materiálov s využitím svetelnej a elektrónovej mikroskopie.

Povlak WC – Co na medi

Povlak WC – Co na uhlíkovej oceli

Ovplyvnenie povrchu laserom žiarupevnej zliatiny Inconell 713LC – štruktúra s odstupňovaným gradientom

Povlak zo zliatiny na báze Co – Stellite

Nástrojová oceľ HS 6-5-2 s povlakom WC-Co

Uhlíková konštrukčná oceľ 11373 s povlakom WC-Co