Odborné poradenstvo v oblasti porušovania materiálov a korózie

 

Korózne poškodenie oceľovej rúry, mikroštruktúra poškodenia a jeho 3D zobrazenie.