Počítačová obrazová analýza štruktúry kovových materiálov a kompozitov

Určenie obsahov jednotlivých zložiek, fáz alebo pórov. Určenie veľkosti, tvaru a orientácie častíc poprípade zhlukov.

Príklad obrazovej analýzy mikroštruktúry ocele, určenie tvaru a orientácie skúmanej fázy.